เครื่องมือการนิเทศ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบคำขอกู้พัฒนาชีวิตครู  174 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:24 นพรัตน์ ใจสว่าง
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการสร้างแบบทดสอบใน google classroom  84 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:23 นพรัตน์ ใจสว่าง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์เชี่ยวชาญ(เก่า)  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:24 นพรัตน์ ใจสว่าง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์เชี่ยวชาญ(เก่า)  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:23 นพรัตน์ ใจสว่าง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์เชี่ยวชาญ(เก่า)   65 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:24 นพรัตน์ ใจสว่าง
Comments